Internetový obchod s velkým výběrem zboží z Indie

První zpěv (tři díly) nese podtitulek „Stvoření" a popisuje jeho hlavní principy. Dále líčí události vedoucí k sepsání samotné Bhágavata Purány (Šrímad-Bhágavatamu), jako přirozeného komentáře Védánta-sútry.

3 položky

 | 20  40  100 

umístění  jména  ceny 

3 položky

 | 20  40  100 

umístění  jména  ceny